Nieuw zwembad voor Gemert-Bakel?

Gaat het nu dan toch gebeuren? Al enkele jaren broed er een plan bij de Gemertse Watervrienden(GWV) om een nieuw zwembad te realiseren voor de Gemeente Gemert-Bakel. Het huidige zwembad van Fitland is gedateerd en bied géén mogelijkheden om te kunnen groeien binnen de zwemsport. In 2015 heeft de GWV al aan de bel getrokken bij het toenmalige college. De betrokken wethouder daagde de vereniging uit om met een plan te komen voor het veld langs “De Samenstroom”. Dit was niet tegen dovemans oren gezegd en zo lag er binnen enkele weken een plan voor een nieuw zwembad op tafel. Deze snelle interactie had de wethouder niet verwacht, maar het plan was geboren.

Nu enkelen jaren later, en een nieuw college, beginnen de plannen meer en meer tastbaar te worden. Voor de verkiezingen heeft de raad zich uitgesproken om een nieuw zwembad te realiseren. Het CDA, in de persoon van Inge van Dijk, heeft zelfs nadrukkelijk geroepen dat het nieuwe zwembad eind 2019 geopend zou moeten worden. Maar ook de Dorpspartij en de Lokale Realisten spraken zich duidelijk uit voor een nieuw zwembad. Dat Gemert-Bakel een zwembad waardig is, daar was iedereen duidelijk over.

Voordeel behalen door combinatie met sporthal Molenbroek

Vanaf het begin heeft de GWV erop aangedrongen om de combinatie met “Sporthal Molenbroek” te zoeken, daar de sporthal ook dringend aan vervanging toe is. Door de synergie op te zoeken kunnen er op allerlei vlakken voordelen behaald worden. Enkele voorbeelden zijn het verwarmen van de sprothal met de restwarmte van het zwembad, hergebruik van spoelwater voor het sanitair, enz. Naast deze voordelen kan er ook synergie worden bereikt door samen te werken met de betrokken verenigingen, op het vlak van beheer, toezicht, onderhoud, enz.

Vanuit de gebruikers van de sporthal werd er in dezelfde periode ook al een plan gemaakt, ter vernieuwing van “Sporthal Molenbroek”. Ook dit plan is nog steeds gedeeltelijk levensvatbaar, en op 2 juli j.l. is er dan ook een vergadering geweest waarbij de 5 grootste gebruikers van de sporthal, de 2 zwemverenigingen, wethouder Inge van Dijk en Miranda de Ruiter en Wiljan Jansen als projectleider samen hebben gezeten. In deze vergadering hebben de partijen samen afgesproken om de handen in één te slaan en als collectief het plan uit te werken. Uiteindelijk is het de bedoeling om zo te komen tot de beste oplossing voor alle betrokken partijen, een betaalbare, duurzame oplossing voor de komende 40 jaar.

Zwemvereniging Gemertse Watervrienden

De Gemertse Watervrienden is een zwemvereniging met ± 600 leden, die geheel draait op vrijwilligers. Met een steeds groeiend ledenaantal zijn we een  zeer stabiele vereniging die al 46 jaar bestaat. Met het vaste team van enthousiaste vrijwilligers, wordt er elke week gezorgd dat de leden kunnen zwemmen. De vereniging is voor jong en oud, van 4,5 jaar tot 90+. Naast het zwemmen wordt er ook op sociaal vlak veel georganiseerd voor de jeugdleden. Als vereniging zijn we makkelijk toegankelijk en  vinden we het belangrijk dat iedereen moet kunnen zwemmen.

Het aanbod van de vereniging bestaat uit:

Jeugd:
zwemles ABC kinderen, zwemvaardigheid, survival,  zwemmend redden, snorkelen en jeugdduiken.

Volwassenen:
zwemles ABC volwassenen, begeleid zwemmen, trimzwemmen, aqua-joggen, vrij zwemmen, persluchtduiken

Voor meer info

Blog

Handtekeningen voor recreatief zwemmen

Tijdens Gemert Mert heeft zwemvereniging de Gemertse Watervrienden op ludieke wijze aandacht gevraagd voor het nieuwe zwembad. Als onderdeel van het Fun Run parcour d.m.v. een zwembad waar de deelnemers doorheen moesten. Het andere doel was om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om aan te tonen dat er zeker vraag, dus levensvatbaarheid, is voor het …